Grå stær (cataract)

Hvad er grå stær?

Når man har grå stær er øjets linse uklar, og det er en hyppig årsag til synsnedsættelse hos ældre mennesker. Almindelig aldersbetinget grå stær kan betragtes som kroppens naturlige ældning ligesom eksempelvis rynker og grå hår.

Hvem får grå stær?

Man kan få grå stær i alle aldre, men det optræder langt oftest i den ældre del af befolkningen. Risikoen for at få grå stær øges desuden ved rygning. Samtidig ses lidelsen ofte i forbindelse med forskellige sygdomme og behandlinger. For eksempel i forbindelse med sukkersyge, med andre øjensygdomme som eksempelvis regnbuehindebetændelse og alvorlige øjenskader samt efter længerevarende behandling med binyrebarkhormon. Grå stær kan også være medfødt, og desuden er der en lang række sjældne årsager.

Hvad er symptomerne?

Ved lette tilfælde af grå stær er der ingen symptomer, men når lidelsen tager til, bliver synet sløret. Uklarhederne i linsen lyses op ved stærkt sollys, og derfor bliver mange også blændet. I svære tilfældet giver grå stær nedsat syn, og hos mange ændres opfattelsen af farver. Flere af symptomerne ses dog også ved andre øjensygdomme.