Hvordan påvirker diabetes øjet?

Diabetes kan forårsage forandringer i alle øjets dele, men vigtigst og hyppigst i øjets nethinde og øjets linse. Diabetiske nethindeforandringer opstår som følge af kronisk forhøjede blodsukkerværdier og/eller forhøjet blodtryk. Foruden diabetiske nethindeforandringer ses grå stær (uklarheder i øjets linse) hyppigere og tidligere hos personer, der har haft diabetes over flere år end hos den ikke-diabetiske del af befolkningen.

Hvorfor får man diabetiske nethindeforandringer?

Diabetes medfører kronisk forhøjede blodsukkerværdier og er ofte forbundet med forhøjet blodtryk, og begge dele medfører skade på nethindens små blodårer. Som følge af disse skader optræder blodudtrædninger, væskeudtrædning (ødem) og desuden dannelse af nydannede, ”skøre” blodårer, som kan give anledning til blodudtrædninger i øjets indre. Ved type 2 diabetes har man især risiko for at udvikle forandringer i den gule plet, som kan nedsætte læsesynet. Ved type 1 diabetes kan nye og svage blodkar i nethinden medføre blødning i øjets indre (i glaslegemet) med alvorligt synstab.

Hvordan mærker man diabetiske øjenforandringer?

I flere år kan man have diabetiske nethindeforandringer uden at mærke det. Imidlertid udvikler en betydelig del af personer med diabetes synstruende øjenforandringer, hvor god kontrol af blodsukker og blodtryk og evt. laserbehandling kan standse forandringerne. Det er derfor afgørende, at øjnene regelmæssigt bliver kontrolleret for disse forandringer, selv når der ikke er symptomer. Ved udtalte diabetiske nethindeforandringer vil man kunne mærke synsnedsættelse enten i form af:

  • pludseligt og svært synstab hvis det skyldes blødning i glaslegemet
  • eller gradvist tab af læsesynet hvis der kommer ødem og væskeudtrædning i den gule plet i øjet

Hvilke risikofaktorer er særligt vigtige?

Dårlig blodsukkerregulation og højt blodtryk øger risikoen voldsomt for synstruende diabetiske nethindeforandringer.